arşiv taşıma

by admin
0 comment

Arşiv Taşıma

Bugün bütün dünyada her konuda nakliye firmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Firmaların, kurumların, kişilerin şahsi olarak, ticarî olarak birbirinden farklı nedenlerle taşımacılık firmalarına başvuruları bilinmektedir. Nakliye sektörü oldukça gelişmekte ve ihtiyaç hâline gelmektedir. Elbette nakliye firmalarının burada kurumsallığı, kendi seçtikleri alana göre büyüklükleri, profesyonellikleri ön plana çıkmaktadır. Müşteriler de kendilerine en uygun, alanına göre, alanında uzmanlaşmış olan nakliye firmalarını tercih etmeleri önem taşımaktadır. Arşiv taşıma günümüzde elbette nakliye sektöründeki en önemli alanlardan bir tanesidir. Bunun nedeni arşiv taşımada daha çok devlet daireleri, kurumları, hastaneler, özel medya sektörü gibi alanlar, iş yerleri, kamu kuruluşları gibi alanlarla çalışıldığında işin içine daha büyük profesyonellik, resmiyet ve devlet tarafından verilen belgelerin geçerliliği devreye girmektedir.

Arşiv taşıma işi ile ilgilenen nakliye firmalarının mutlaka bu konuda uzmanlaşmış olması gerekmektedir. Bu konuyla alakalı gerekli resmî belgelere sahip olmaları gerekmektedir. Arşivin taşınmasına özen gösterecek olan profesyonel bir ekiple çalışmalı, bu konuda bilgilendirilmiş olmaları gerekmektedir. Arşivlerin taşınmasında herhangi bir zarar gelmeden nakliyesini sağlayacak olan özel nakliye araçlarının bulundurulması gerekir. Nakliye araçlarındaki özen her taşınan eşya için elbette önem taşımaktadır. Hiçbir şekilde dışarıdaki hava koşullarını nakliye aracının içine geçirmemesi gerekmektedir. Su geçirmemelidir, yazdan ya da kıştan etkilenmemesi gerekmektedir. Aracın içinde nemli, küflü, rutubetli bir ortam olmaması gerekmektedir. Çok kısa süreli bir ulaşım anında dahi aracın içerisindeki eşyalar kutular zarar görebilir. Bu elbette zayıf bir ambalajlamayı da gündeme getirecektir. Dolayısı ile arşiv taşımada uzmanlaşmış olan kurumsal nakliye firmaları, A’dan Z’ye uyulması gereken dikkat edilmesi gereken tüm detayların üzerinden defalarca geçecekler ve asla müşteri veya kurumu mağdur etmeyeceklerdir.

Arşiv Taşımacılığı

Arşiv taşımacılığı ülkemizde sıklıkla kullanılan nakliye yöntemlerinden bir tanesidir. Arşivlerin taşınması bir gereklilik, zorunluluk olduğu gibi bir kurum veya ofis değişikliği nedeniyle de gerçekleşebilmektedir. Arşivler genellikle devlet dairelerinde, özel kurum ve kuruluşlarda, medya şirketlerinde, hastanelerde oluşabilmektedir. Yıllar içerisinde mutlaka biriktirilmesi gereken bilgilerin, alınması gereken notların, otellerde kalan kişilerin, hastanelerdeki hastaların ve benzeri bilgilerinin giriş çıkışlarının, finansal bilgilerin bir yerde biriktirilmesi gerekmektedir. Bunlar elbette teknolojik cihazlar sayesinde yapılmaktadır fakat mutlaka dosyalama usulü ile de yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bu arşivler, bu dosyalar kimi zaman bulunduğu kurum bina içerisinde yer kaplamaya başlamış olabilir, imha edilmesi gerekebilir, farklı bir mekâna taşınması gerekebilir. İşte böyle durumlarda da nakliye firmalarından yardım istenebilir.

Arşiv taşımacılığı elbette tüm dünyada olduğu gibi nakliye sektörünün en gelişmiş alanlarından, en çok tercih edilen alanlarından bir tanesidir. Nakliye firmaları elbette ev ofis gibi farklı taşımacılık sistemleri ile uğraşmaktadır, fakat arşiv taşımacılığı da kendine has özellikleri, kuralları ve disiplini gerektiren bir alandır. Arşiv taşımacılığı ile uğraşan nakliye firmalarının çalıştırdığı ekibin profesyonel olması gerekmektedir. Bu konularda eğitim almış olmaları gerekmektedir. Arşivlerin düzgün verilerle, düzgün ambalajlanarak, gerektiği şekilde nakliye araçlarına yerleştirilerek ve ardından gittiği bölgeye de yine aynı şekilde depolanması, yerleştirilmesi vb.nin sağlanması gerekmektedir.

Arşiv taşımacılığı ile ilgilenen nakliyat firmaları genellikle sadece arşiv taşımayla ya da arşiv ve ofis taşımayla ilgilenmektedir. Bu da tüm zamanlarını, tüm profesyonelliklerini sadece bu alan üzerinde kullandıklarını göstermektedir. Arşiv taşımacılığı profesyonellik isterken aynı zamanda arşivin taşınmasını isteyen kurum, kuruluş veya kişiler de kendi istek ve ihtiyaçlarını mutlaka firmaya bildirmelidir. Neticede arşivlerin taşınma yerleştirme kutlanma ve benzeri durumlarda başlarına gelebilecek olan herhangi bir sıkıntıdan, kayıptan dolayı kendilerinin burada istek ve ihtiyaçlarını net bir şekilde açıklamaları gerekmektedir. Kendilerinin arşivlerini detaylandırmış olmaları listelemeleri ve bunu yine nakliyat firmalarına iletmeleri gerekmektedir. Arşiv taşımacılığı da yine nakliye sektöründe sigortalamayı gerektiren alanlardan bir tanesidir. Mutlaka kurumsal bir firma ile çalışılması gerekmekte ve firmanın sigorta poliçeleri hakkında müşteriye, kurum veya kuruluşa bilgi vermesi önem taşımaktadır. Arşiv taşımacılığı ve depolanması sanıldığından daha titizlik ve disiplin isteyen bir iştir. Bu iş için de kurumsal bir firma şarttır.

Arşiv Depolama

Kurumsal olarak çalışan ve belli bir disiplin içerisinde profesyonel hizmet sunan nakliye firmalarının mutlaka depolama hizmeti de bulunmaktadır. Arşiv depolama, nakliye sektöründeki önemli alanlardan bir tanesidir. Pek çok firmanın kurum veya kuruluşun ister devlet kurumu ister özel kurumlar olsun arşivlerinin depolama ihtiyacı olabilmektedir. Arşivler farklı nedenlerden dolayı depolanabilir, ancak hangi amaçla olursa olsun mutlaka depolandığı alanın özel korunaklı 7/24 güvenlik kamerası sistemi ile kayıt altına alınabilen, evrakların zarar görmesini engelleyecek olan yapıda olmaları gerekmektedir.

Arşiv depolama arşiv taşımacılığı kadar profesyonellik ve disiplin istemektedir. Kurumsal firmaların sadece nakliye esnasında değil depolama anında da devlet tarafından aldıkları resmî belgelere sahip olmaları gerekmektedir. Yine nakliyede olduğu gibi sigorta poliçelerini de hazırlayabilmeleri gerekmektedir. Burada önemli olan hangi koşullarda olursa olsun arşivlerin depolanacağı süreç boyunca hiçbir zarar görmemesini sağlamaktır.

Arşivlerin suya yangına, nem veya küfe ve farklı hava sıcaklıklarına karşı korunacak şekilde depolanması önem arz etmektedir. Aynı zamanda arşivlerin depolanmasında, belgelerin teknolojiye uyumlu hâle getirilmesi hizmetlerinden de faydalanabilmektedir. Arşiv depolamalarda belgelerin ayıklanabilmesi ve bazı belgelerin imha edilmesi gerekebilmektedir. Dolayısıyla arşiv depolama oldukça geniş bir alandır, profesyonellik istemektedir. Bu nedenle de firmalar mutlaka arşivlerinin depolanmasını istedikleri anlarda, kurumsal olan resmi olarak çalışan, gerçek arşiv depolama firmaları ile görüşmeleri gerekmektedir. Arşiv yönetim sistemleri, uygun depolama özellikleri, bilgilerin, evrakların kaybının önlenmesi, depolama ihtiyacı ya da ofis taşıma durumlarında belirli sürelerde saklanabilmesi adına, arşiv depolama ciddi bir iştir. Bunun için de firmaların mutlaka işinde uzman, profesyonel ekiplerle çalışan arşiv depolama isimleri ile çalışmaları önem taşır.

You may also like

Leave a Comment